Offentlig ansat

Som offentligt ansat er næsten alle dine løn- og ansættelsesvilkår aftalt på forhånd. DAPs overenskomster fastlægger vilkårene.

Overenskomsterne bliver forhandlet hvert andet eller tredje år og afspejler ønskerne hos medlemmer og arbejdsgivere og udviklingen i samfundet.

Overenskomsterne sikrer dig ordentlige vilkår på alle vigtige områder, når du skal ansættes. Der er ikke så meget du skal forhandle selv. Det er stort set kun lønnen, der ikke er endeligt aftalt. 

Alle de faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked går sammen om at forhandle for stort set alle faggrupper. Derved har vi den maksimale forhandlingsstyrke og samtidig kendskab til de enkelte områder.