Job med støtte

Job på særlige vilkår er et tilbud til personer, der enten ikke kan fastholdes på ordinære vilkår, eksempelvis på grund af nedsat arbejdsevne, og til ledige som har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet og få et ordinært arbejde.      

DAP rådgiver ikke vedrørende job på særlige vilkår, men vi har alligevel valgt at skrive lidt om følgende fire tilbud, så du kort kan orientere dig i eventuelle muligheder.