Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Traditionelt har fokus været på det fysiske arbejdsmiljø. Med tiden er det psykiske arbejdsmiljø kommet mere og mere på dagsordenen. Det er desværre svært at håndtere, da der er ofte mange faktorer, der spiller sammen. Det er meget lettere at fastsætte regler om hvor mange kilo, man må løfte.

Trivslen på arbejdspladsen er et fælles ansvar, og forbedringen skal ske i fællesskab. Læs mere om, hvad I kan gøre for at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet.