A-kassen

DAP rådgiver ikke i A-kasse spørgsmål. Tjek med den A-kasse, du er medlem af – eller gerne vil være medlem af – hvordan du skal forholde dig over for et problem eller spørgsmål. 

DAP har et samarbejde med FTF-A, og det giver dig en række fordele at være medlem her. 

 

LINK 

FTF-A http://www.ftf-a.dk/forside/

 

 sundhedschefen for Aarhus kommune Annemarie Zacho-broe og direktør for Gigtforeningen Mette Bryde Lind