Psykomotorisk terapeut i folkeskolen

Kunne du tænke dig at arbejde i den danske folkeskole? Mangler du viden, inspiration og redskaber til, hvad du kan tilbyde som psykomotorisk terapeut? Så er dette kursus lige noget for dig.

Danske Psykomotoriske Terapeuter tilbyder nu et todages kursusforløb, som har til hensigt at klæde psykomotoriske terapeuter og studerende på til at arbejde i folkeskolen. 

Folkeskolereformen kræver, at skolen integrerer bevægelse som en del af dagligdagen i skolen. Bevægelse skal være et understøttende middel og metode for børns trivsel og faglige udbytte. 

Kurset giver dig både viden om og indsigt i en psykomotorisk terapeuts arbejde i folkeskolen, ligesom du opnår grundig viden om sammenhængen mellem bevægelse og læring samt bevægelse og trivsel. 

Du får bl.a.: 

  • Viden, der gør dig i stand til at arbejde målrettet med dit fag i folkeskolen. 
  • Viden om hvordan mennesket lærer gennem kroppen og viden om forskellige bevægelsesnetværk.
  • Praktiske øvelser/bevægelse rettet mod trivsel, sundhed og læring.
  • Ideer, inspiration og redskaber til at lave egne forløb og projekter.
  • Pædagogiske og didaktiske redskaber.
  • Indsigt i hvordan man etablerer et godt samarbejde med lærerkollegiet
  • Indsigt i hvordan man kan medvirke til at forbedre det samlede skoleforløb for eleverne.

Deltagere: Kurset henvender sig til uddannede psykomotoriske terapeuter og studerende, som har gennemført tredje semester.

Tid:

Lørdag den 5. maj kl. 9-16
Søndag den 6. maj kl. 9-16

Sted: APA, borgervænget 7, 2100 Kbh. Ø

Pris: 2200 kr. for medlemmer. 2750 kr. for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist: 13. april 2018.

Kursusnr: 2018-14

Underviser: Mette Sevel Johnsen. Pædagogisk diplomuddannelse (bevægelsesvejleder). ICDP-uddannet. Ansat otte år som psykomotorisk terapeut på en folkeskole samt tilknyttet gruppeordningen for elever med ADHD og autisme. Udvikler af bevægelsesboks målrettet folkeskolen. 

Kursets opbygning og indhold 

Overordnet læringsmål: 
At gøre dig klogere på sammenhænge mellem bevægelse og læring, bevægelse og sundhed samt bevægelse og trivsel. Du får viden til at kunne vurdere og formidle relevante problemstillinger, og handlemuligheder inden for sundhed, trivsel og bevægelse. Du bliver rustet til at sætte egne projekter i gang.

Undervisningen foregår som en vekslen mellem praksis og teori. Så du skal ud på gulvet en gang imellem. Du får på forhånd tilsendt en litteraturliste, så du kan forberede dig til hver kursusgang.

Du vil kunne gå fra kurset med en masse viden om bevægelse og indlæring samt nye ideer,  inspiration, projekter og praktiske øvelser lige til at tage i brug.

Der vil begge dage arbejdes i praksis, med fokus på bevægelse, læring, sundhed og trivsel gennem fysiske aktiviteter, idræts-leg og bevægelse.

Lørdag den 5. maj

Læringsmål: Du opnår viden om betydningen af fysisk aktivitet i sammenhæng med læring og motorik.  Du vil blive introduceret til at kunne kombinere faglig viden om bevægelse med pædagogisk og didaktisk viden i en inkluderende praksis.

Du får indblik i arbejdsopgaver for en psykomotorisk terapeut i folkeskolen

Mål: At introducere sammenhænge mellem bevægelse og læring, gennem en præsentation af forskellige undersøgelser og forskning. At sætte fokus på idrætspædagogikken, og pædagogisk idræt i et didaktisk perspektiv.

At arbejde med bevægelse og læring i et didaktisk perspektiv. Oplægget introducerer og sætter fokus på SMTTE-modellen som konkret didaktisk model. Der er fokus på børn og unges fysiske og motoriske udvikling, som et grundlag for at arbejde målrettet med bevægelse og læring i et institutionelt perspektiv.

Søndag d. 6. maj

Bevægelse, trivsel og sundhed

Læringsmål: Du opnår viden om fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel, og om skolens betydning for trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv. Du lærer at kombinere sundhedsfaglig viden med pædagogisk og didaktisk viden.

Mål: At blive introduceret til sammenhængen mellem bevægelse, trivsel og sundhed. Og, at få viden som grundlag for at kunne arbejde målrettet med bevægelse, trivsel og sundhed samt didaktik, belyst gennem SMTTE-modellen

Vi arbejder i praksis, med fokus på bevægelse, trivsel og sundhed, gennem fysiske aktiviteter., med fokus på bevægelse og inkluderende fælleskaber.

Læringsmål: Du opnår viden om fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel i skole regi.