Undervisning

Som underviser i psykomotorik står du ofte alene med dine deltagere! Vi ønsker med dette program at være med til at skabe et udviklende og inspirerende forum, hvor du mødes med andre psykomotoriske terapeuter omkring det centrale i fagets kernekompetencer, og de muligheder og udfordringer, der i særlig grad kan være forbundet med at være gruppeunderviser i psykomotorisk praksis.

Tilmelding: Send en mail til dap@dap.dk. Det er gratis for medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage. 

 

Aarhus
Forstå en gruppe og dens dynamikker gennem metoden familieopstilling
Denne aften vil du få viden omkring metoden og dens betragtninger, ligesom du vil få mulighed for at tilegne dig nogle af metodens værktøjer gennem egne oplevelser. Det vil styrke din evne til at læse den sanselige og ofte ubevidste kommunikation i en gruppe.

Oplægsholder Nils Rosted er uddannet facilitator i systemisk opstilling, mentor og life-coach. Arbejder med mennesker i individuelle sessioner, grupper og virksomheder. 

Tid: Torsdag 8. mar. 2018 kl. 17:00-20:00
Sted: FTFa Aarhus, Vestergade 48a, 8000 Århus C
Tilmeldingsfrist: 1. mar. 2018

 

Tovholdere Jylland
Uddannelsestovholder: Manja Flammild. Pmt og lektor på psykomotorikuddannelsen VIA UC Randers
Praksistovholder: Tilde Pil. Pmt og psykoterapeut. Læser en kandidat i pædagoisk psykologi.

 

------------------------- 

Afholdte arrangementer:

Randers
Styrk din naturlige autoritet og stå kraftfuldt som underviser
På denne workshop vil vi arbejde med ”slås” som redskab til at tydeliggøre netop din naturlige autoritet. Igennem redskabet slås kan du også undersøge, hvad der evt. står i vejen for, at du kan stå i din naturlige autoritet og kraft som underviser – og som menneske. Oplægsholder er Jukas Hamburger, der er uddannet lærer og aktuelt læser en kandidat i pædagoisk psykologi.

Tid: Onsdag 15. nov. 2017 kl. 17:00-20:00
Sted: VIA UC Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Tilmeldingsfrist: 8. nov. 2017

 

 

Materiale fra afholdte arrangementer


D. 7. oktober 2014: Neuropædagogik som metode i psykomotorisk arbejde

D. 5. juni 2014: Fri bevægelse med kærlige "håndtag".

Fri bevægelse med kærlige håndtag

En god flok uddannede psykomotoriske terapeuter trodser grundlovsdagens programmer og silende regn og møder op under bjælkerne i FTF-As mødelokale i Vestergade i Aarhus i træningstøj. Flere er gengangere fra tidligere arrangementer, og denne gang er flokken også repræsenteret med tre helt nyuddannede, som nu er vores kolleger.

Stemningen er god og snakken er straks i gang. Dorte Feil Wahlberg har den 2-årige Laban uddannelse og har sammensat et kropsligt program med udgangspunkt i BESS konceptets fire principper. Hun relaterer det til bevægelsesudviklingen og til udviklingen fra krybdyr til pattedyr. Ruderne dugger og snart emmer rummet af kropslige og kreative udfoldelser. Alle er med og nyder at være dem, der må lege og lave koreografier. . dem, der får input til nye måder at bevæge sig på og nye måder at undervise på....

I løbet af aftenen diskuteres de daglige udfordringer ift. hvordan det er muligt at overføre disse metoder til det psykomotoriske arbejde på gulvet med mennesker, der ikke er fortrolige med begrebet "fri bevægelse". Flere giver udtryk for, hvor svært det er at få fat i en egentlig motivation hos deltagerne, men også at principperne er brugbare, idet de kan overføres til redskaber, så en større målgruppe har en konkret metode, hvormed de kan lære kvaliteten i fri bevægelse. Aftenen er for kort og det er tydeligt, at der er behov for endnu mere tid til denne del.

Af: Anette Knudsen, lektor og studievejleder på Psykomotorikuddannelsen i Randers. Tovholder fagligt forum Undervisning.

  

D. 6.marts 2014: "Forstå din stemme - forstå dig selv"

Torsdag den 6 marts kom der lyd på Campus Randers, da Lisbeth Hultmann, sanger, bevægelsespædagog og gestaltterapeut fik 66 deltagere heriblandt 20 uddannede psykomotoriske terapeuter og 46  psykomotorikstuderende op at stå og i gang med stemme øvelser. Lisbeth Hultmann fortalte om hvordan der findes forskellige stemmetyper, fx ”ulven”, ”lillepigen” og ”tiggeren”. 

Ofte anvender vi ofte en primær, men har flere forskellige at trække på. Fx kan du næste gang du beder en person om noget lægge mærke til, hvordan du egentlig bruger din stemme her – lyder den anderledes end ellers? Krop og psyke hænger sammen ligesom stemmen og psyken hænger sammen og efter workshoppen med Lisbeth, diskuterede de uddannede psykomotoriske terapeuter videre om emnet.

Opsamling

"Stemmens univers" (folder)