Undervisning

- voksen gruppeundervisning

Som underviser i psykomotorik står du ofte alene med dine deltagere! Vi ønsker med dette program at være med til at skabe et udviklende og inspirerende forum, hvor du mødes med andre psykomotoriske terapeuter omkring det centrale i fagets kernekompetencer, og de muligheder og udfordringer, der i særlig grad kan være forbundet med at være gruppeunderviser i psykomotorisk praksis.

 

TOVHOLDERE: 

Jylland (dette forum har kun base i Jylland)
Anette Knudsen, psykomotorisk terapeut, lektor Psykomotorikuddannelsen, VIA UC Randers.
Dorthe Wahlberg Feil, psykomotorisk terapeut, adjunkt, Psykomotorikuddannelsen VIA UC Randers. 

 

TILMELDING TIL FAGLIGE FORA SE HER

  

 

 

Materiale fra afholdte arrangementer


D. 7. oktober 2014: Neuropædagogik som metode i psykomotorisk arbejde

D. 5. juni 2014: Fri bevægelse med kærlige "håndtag".

Fri bevægelse med kærlige håndtag

En god flok uddannede psykomotoriske terapeuter trodser grundlovsdagens programmer og silende regn og møder op under bjælkerne i FTF-As mødelokale i Vestergade i Aarhus i træningstøj. Flere er gengangere fra tidligere arrangementer, og denne gang er flokken også repræsenteret med tre helt nyuddannede, som nu er vores kolleger.

Stemningen er god og snakken er straks i gang. Dorte Feil Wahlberg har den 2-årige Laban uddannelse og har sammensat et kropsligt program med udgangspunkt i BESS konceptets fire principper. Hun relaterer det til bevægelsesudviklingen og til udviklingen fra krybdyr til pattedyr. Ruderne dugger og snart emmer rummet af kropslige og kreative udfoldelser. Alle er med og nyder at være dem, der må lege og lave koreografier. . dem, der får input til nye måder at bevæge sig på og nye måder at undervise på....

I løbet af aftenen diskuteres de daglige udfordringer ift. hvordan det er muligt at overføre disse metoder til det psykomotoriske arbejde på gulvet med mennesker, der ikke er fortrolige med begrebet "fri bevægelse". Flere giver udtryk for, hvor svært det er at få fat i en egentlig motivation hos deltagerne, men også at principperne er brugbare, idet de kan overføres til redskaber, så en større målgruppe har en konkret metode, hvormed de kan lære kvaliteten i fri bevægelse. Aftenen er for kort og det er tydeligt, at der er behov for endnu mere tid til denne del.

Af: Anette Knudsen, lektor og studievejleder på Psykomotorikuddannelsen i Randers. Tovholder fagligt forum Undervisning.

  

D. 6.marts 2014: "Forstå din stemme - forstå dig selv"

Torsdag den 6 marts kom der lyd på Campus Randers, da Lisbeth Hultmann, sanger, bevægelsespædagog og gestaltterapeut fik 66 deltagere heriblandt 20 uddannede psykomotoriske terapeuter og 46  psykomotorikstuderende op at stå og i gang med stemme øvelser. Lisbeth Hultmann fortalte om hvordan der findes forskellige stemmetyper, fx ”ulven”, ”lillepigen” og ”tiggeren”. 

Ofte anvender vi ofte en primær, men har flere forskellige at trække på. Fx kan du næste gang du beder en person om noget lægge mærke til, hvordan du egentlig bruger din stemme her – lyder den anderledes end ellers? Krop og psyke hænger sammen ligesom stemmen og psyken hænger sammen og efter workshoppen med Lisbeth, diskuterede de uddannede psykomotoriske terapeuter videre om emnet.

Opsamling

"Stemmens univers" (folder)