Trivsel

”Hver 7. dansker har indenfor de sidste 2 uger følt sig stressede hele tiden eller ofte. Omkring 60 % af offentlige ansatte har indenfor de sidste 4 uger haft gener i ryg, nakke og/eller skuldre” (Kilde: National forskningscenter for arbejdsmiljø)

Omdrejningspunktet for dette faglige forum vil være arbejdsmiljø og trivsel. Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra forskellige oplægsholdere er målet med forummet at danne grundlag for en diskussion af, hvad psykomotorisk praksis kan bibringe de danske arbejdspladser.  

Tilmelding: Send en mail til dap@dap.dk. Det er gratis for medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage.  

 

Randers
Mindfulness i Randers Sundhedscenter
Kom og bliv inspireret og hør hvordan vi arbejder med mindfulness i forbindelse stress, mistrivsel, smerter, vaneændringer/vægttab og ressourceborgere i Randers sundhedscenter. Oplægsholder MBCT mindfulness træner (mindfulness based cognitive therapy) Rikke Mark og Henriette Eliasen

Tid: Tirsdag 10. apr. 2018 kl. 16.30-19.30
Sted: VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Tilmeldingsfrist: 3. apr 2018

 

Tovholdere Jylland
Uddannelsestovholder: Jeanette Thulstrup. Pmt. VIA UC Collage, psykomotorikuddannelsen.
Praksistovholder: Birte Suneson. Pmt, ansat i Randers Sundhedscenter

Tovholdere Sjælland
Uddannelsestovholder: Mette Ernst. Adjunkt, psykomotorikuddannelsen UCC Hillerød
Praksistovholder: Juli Gabor pmt. Ansat i solar plexus.

 

Afholdte fora

København
Opmærksomhed
Hvordan kan vi bruge opmærksomheden ift. at få en mindre stresset hverdag? Og hvordan kan vi inddrage opmærksomhed i det psykomotoriske arbejde?  Oplægsholderne er Sheila Simonsen, pmt og indehaver af af PMTK og Annemarie T. Lange, pmt og cand. pæd. pæd. psyk. hos PMTK.

Tid: 13. mar. kl. 16.30-18.30
Sted: FTFa snorresgade 15 2300 Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 6. mar. 2018

 

København

Livskvalitet og kroniske smerter
Tankerne og følelsernes indflydelse på en hverdag med kroniske smerter. Kom og bliv inspireret til arbejdet med kronisk smerte-klienter. Oplægsholder er Rosana Jimenez, pmt, psykomotorisk træner og rehabiliterings- og livskvalitetskonsulent.

Tid: Onsdag 27. sep. kl. 16.30-18.30 
Sted: FTFa, Snorresgade 15 2300 Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 20.sep 2017

 

Aflyste fora

Randers
Body Awareness
Teorien bag og projekt-erfaringsbaseret forskning i BBAT (Basic Body Awareness Therapy). Øvelser der hører til BBAT-metoden og vejledning i de fire dimensioner samt den pædagogiske tilgang. Oplægsholder er Trine Machholm, fysioterapeut og exam. i terapeutisk kompetence i BBAT. Ansat ved Sundhedscenteret i Randers.

Tid: Tirsdag 24. okt. 2017 kl. 16.30 – 19.30
Sted: VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Tilmeldingsfrist: 17. okt. 2017

 

 

----------------------------------

    

Materiale fra afholdte arrangementer

25. marts 2015: Speed dating med psykomotoriske trivselseksperter

9. februar 2015: Hvordan får vi sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet?

 

11. november 2014: Stress

 

27. oktober 2014: Stress - et kropsligt eller psykisk fænomen?

 

16. juni 2014: Psykomotorisk innovation - sundhedsfremme og personalepleje

 

17. marts 2014: "Arbejdsmiljø - oplæg og diskussion"

 

18. november 2013: "Fra stress til trivsel"