Mental sundhed

 

Psykomotoriske terapeuter, der er aktivt arbejdssøgende eller arbejder i psykiatrien eller med klienter/grupper, der har psykiatriske diagnoser (Eks. traumatiserede flygtninge, angst, depression, spiseforstyrrelser eller andre psykiatriske lidelser) bydes velkommen i dette faglige forum om psykiatri.

Målet med forumet er, at tilføre ny viden gennem oplæg, vidensdele litteratur, forskning, anvendte metoder og best practice blandt deltagerne samt sammen at udvikle vores psykomotoriske specialeområde indenfor psykiatrien. Derudover har vi et ønske om, at koble praksis og bachelorstuderende tættere med det formål, at medvirke til at dokumentere metoder og evaluere indsatser. 

Ofte står vi som eneste PMT i organisationen – dette faglige fora kan styrke os både indadtil og udadtil. Vi håber derfor, at vi kan blive en stærk gruppe, der kan styrke psykomotorikken i psykiatrien og at der er lyst til at deltage flere gange, så vi kan løfte området i fællesskab.

 

TOVHOLDERE:

Jylland
Uddannelsestovholder: Katrine Nørggard, pmt, adjunkt, Psykomotorikuddannelsen VIA UC Randers.
Praksistovholder: Rikke Thomsen, pmt, specialområdet Udviklingshæmning og ADHD, Region Midt.

Sjælland
Uddannelsestovholder: Siff L. E. Skovenborg, pmt. lektor, UCC Hillerød. 

TILMELDING TIL FAGLIGE FORA SE HER

 

PROGRAM 2016-2017

 

 

  

Materiale fra afholdte arrangementer

D. 3.12.2014: Psykomotorisk behandling af mennesker med psykisk sygdom med afsæt i muskeltest 

 

D. 12.11.2014: "Ressourceorienteret færdighedstræning" som psykoterapeutisk metode - en overbygning på psykomotorisk terapi (dosering).

 

D. 12.9.2014: Metoden 'Kropsterapi og Afspænding'

  

D. 13.5.14: Manuelle teknikker til behandling af traumatiserede personer.

 

D. 24.2.2014: Diskussion af mulige metoder i psykomotorisk assesment.

 

D. 21.10.2013: Psykomotorisk assessment.