Mental sundhed

Psykomotoriske terapeuter, der er aktivt arbejdssøgende eller arbejder i psykiatrien eller med klienter/grupper, der har psykiatriske diagnoser (Eks. traumatiserede flygtninge, angst, depression, spiseforstyrrelser eller andre psykiatriske lidelser) bydes velkommen i dette faglige forum om psykiatri.

Målet med forumet er, at tilføre ny viden gennem oplæg, vidensdele litteratur, forskning, anvendte metoder og best practice blandt deltagerne samt sammen at udvikle vores psykomotoriske specialeområde indenfor psykiatrien. Derudover har vi et ønske om, at koble praksis og bachelorstuderende tættere med det formål, at medvirke til at dokumentere metoder og evaluere indsatser. 

Ofte står vi som eneste PMT i organisationen – dette faglige fora kan styrke os både indadtil og udadtil. Vi håber derfor, at vi kan blive en stærk gruppe, der kan styrke psykomotorikken i psykiatrien og at der er lyst til at deltage flere gange, så vi kan løfte området i fællesskab.

Tilmelding: Du skal tilmelde dig via vores medlemsystem 
Klik her og find dit faglige fora - eller find linket under et enkelte forum.

HUSK! Du skal være medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage.  

 

Randers
Sexologi fra Tabu til Refleksion
I arbejdet med sexologi oplever man ofte mange forskellige forestillinger, for-forståelser, fordomme, aversioner mm hos deltager og klienter. Steen W Elkjær-Christensen præsenterer et narrativt review af væsentlige seksuelle responsmodeller, som kan anvendes som videnskabelige referencerammer. Som terapeut vil du få faglig viden samt inspiration til din fagpersonlige rolle.

Oplægsholder: Steen W. Elkjær-Christensen, privatpraktiserende pmt. Har skrevet bachelor om bl.a. seksuelle responsmodeller.
Tid: Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 17.00 – 19.30
Sted: Campus Randers, jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2019

Tilmeld dig via dette link (kræver login)

 

 

-------------------------

Tovholdere Jylland
Uddannelsestovholder: Charlotte Elmengaard, pmt, lektor på psykomotorikuddannelsen VIA UC
Praksistovholder: Steen W. Elkjær-Christensen, privatpraktiserende pmt.

Tovholdere Sjælland
Uddannelsestovholder: Mette Ernst. Adjunkt på psykomotorikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, campus Hillerød.
Praksistovholder Nathaly Tobiassen, pmt i psykiatrien. 

 

------------------------ 

Afholde fora:

København
Psykomotorisk arbejde med ’’stemmehørere’’ i psykiatrien
Hvordan er det at høre stemmer? Kom og vær med når vi skal dykke ned i stemmernes verden. Hvordan kan vi som psykomotoriske terapeuter være med til at skabe en forskel for mennesker, der bliver ramt af blandt andet auditive og visuelle hallucinationer? Få et indblik i stemmehøringsmetoden som et behandlingsredskab

Oplægsholder: Nathaly Tobiassen, pmt. Arbejder indenfor psykiatrien med bl.a. dobbeltdiagnoser, behandlings dømte og rusmidler samt pårørendegrupper. 
Tid: 10.oktober 2018 kl. 17-19
Sted: FTFA Snorresgade 15 2300 København S

Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2018   

Materiale fra afholdte arrangementer

D. 3.12.2014: Psykomotorisk behandling af mennesker med psykisk sygdom med afsæt i muskeltest 

 

D. 12.11.2014: "Ressourceorienteret færdighedstræning" som psykoterapeutisk metode - en overbygning på psykomotorisk terapi (dosering).

 

D. 12.9.2014: Metoden 'Kropsterapi og Afspænding'

  

D. 13.5.14: Manuelle teknikker til behandling af traumatiserede personer.

 

D. 24.2.2014: Diskussion af mulige metoder i psykomotorisk assesment.

 

D. 21.10.2013: Psykomotorisk assessment.

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.