Ældre

Fagligt forum for ældre er for jer, der arbejder med eller har interesse i at arbejde med undervisning, træning, behandling og sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for ældreområdet. Møderne består af faglige input af et relevant emne eller arbejdsområde, samt en efterfølgende diskussion og videndeling, hvor deltagerne sætter deres egne praksisser i spil. Målet er en gensidig vidensdeling samt vidensudvikling inden for området.

 

TOVHOLDERE: 

Sjælland (dette forum har kun base på Sjælland)
Uddannelsestovholder: Siff L. E. Skovenborg, lektor, UCC Hillerød.

Det faglige forum holder pause i efteråret 2016. Information om arrangementer i 2017 vil blive slået op her senere. 

 

TILMELDING TIL FAGLIGE FORA SE HER

  

 

Materiale fra afholdte arrangementer

9.november 2015: Passiv venepumpeterapi 

 

15. april 2015: Psykomotorisk behandling af sårbare ældre