EN TRIST DAG FOR PSYKOMOTORIKUDDANNELSEN

DAP har i dag modtaget et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. dimensionering af blandt andet Psykomotorikuddannelsen. 

Det er trist læsning. Uddannelsen til Psykomotorisk Terapeut vil, når reduktionen er fuldt indfaset i 2017, betyde at 30% færre studerende vil blive optaget på uddannelsen end i dag. Det er vi som fagforbund slet ikke tilfreds med – og det gør vi opmærksom på politisk. 

Når man ser på, hvordan ministeriet har regnet sig frem til, at Psykomotorikuddannelsen skal reducere antallet af optag, er der grund til bekymring! Ministeriet har valgt at kigge på dimittendernes ledighed 1 – 2 år efter end uddannelse. Og ifølge ministeriet ligger ledighedstallet da for dimittender på 24%. 

DAP mener ikke, at metoden at opgøre tallene på har nogen relevans i forhold til psykomotoriske terapeuter. For kigger man på de generelle ledighedstal dags dato, så ligger psykomotoriske terapeuter på 12% ledighed – altså 50% lavere end det tal, ministeriet bruger som argument for at reducere optaget på Psykomotorikuddannelsen. 

DAP vil gøre alt for at få ændret ministeriets beslutning, blandt andet ved at gøre opmærksom på det misforhold, der er i tallene nævnt ovenfor og ved at pointere, at netop Psykomotorikuddannelsen i disse år oplever en stigning i antal ansøgere til uddannelsen – og derved en langt større interesse for faget end tidligere. 

Sammenfattet er det DAPs opfattelse, at psykomotoriske terapeuter er en gevinst for det danske arbejdsmarked, både på det sundhedsfaglige og pædagogiske område – dvs. psykomotoriske terapeuter arbejder inden for faglige felter, hvor der er udsigt til, at der bliver mere og mere at lave de kommende år. Derfor skal ministeriet gøres opmærksom på, at uddannelsen skal styrkes og ikke svækkes. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Birgit Hartvig Hansen,                 Gert Møller Thaysen,

Næstformand, DAP                     Sekretariatsleder, DAP