Hjemmeside samler viden om arbejdsmiljø

På en ny hjemmeside om arbejdsmiljø, udarbejdet af Arbejdsmiljørådet, Videncenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmarkedets parter, kan du bl.a. finde de vigtigste love, regler, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljø, og en liste over værktøjer, du kan bruge i dit konkrete arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet. Se hjemmesiden her