Honorar

Selvstændige forhandler selv deres honorarer. Der foreligger ingen overenskomst, der fastsætter honoraret. Brug DAPs vejledende takster som udgangspunkt for en forhandling om honorar, når der ikke foreligger en aftale, der regulerer lønnen.

 

  • Honorering
  • Vejledende takster
  • Kørselspenge

 

 

Honorering

Honoraret kan være højere end mindstetaksten afhængigt af udbud og efterspørgsel, og der kan aftales differentierede satser, så der honoreres med høj sats for de første timer og lavere for efterfølgende, hvis der er tale om en større opgave. Honoraret skal være aftalt, inden man påtager sig en opgave. Aftal også, om der betales transport. 

Det endelige honorar skal vurderes i forhold til opgavens omfang, kompleksitet og behovet for forberedelse. Desuden fastsættes honorarer i forhold til kvalifikationer og markedsforhold som udbud og efterspørgsel.

 

Vejledende takster

Taksterne er reguleret jf. reguleringsprocenten for FTF lønkort m/115,5825%.

V/sekretariatsleder Gert Møller Thaysen, april 2016.

 

Undervisnings- og behandlingstakst

Kr. 620,-

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver på et enkelt niveau f.eks. hvor en institution stiller lokaler til rådighed. 

 

Undervisnings- og behandlingstakst incl. kliniktillæg

Kr. 730,-  

Anbefales f.eks. når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler.  

 

Konsulenttakst A

Kr. 782,-  

Anbefales til konsulentopgaver, hvor den psykomotoriske terapeut vejleder klienter eller personalegrupper på et grundlæggende niveau. Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse. 

 

Konsulenttakst B

Kr. 910,-  

Taksten kan anvendes til mere krævende eller komplekse behandlings- og undervisningsopgaver samt til konsulentopgaver som ergonomisk rådgivning, stressvejledning og coaching. Taksten anvendes ved undervisning af andre faggrupper. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse. 

 

Foredragstakst A

Kr. 2.045,-

Taksten anvendes ved den første time og undervisningstaksten for efterfølgende timer.

 

Foredragstakst B

Kr. 3.140,-

Taksten anvendes ved foredrag af akademisk karakter, og foredragsholder har efteruddannelse som f.eks. master, kandidatgrad eller specialistuddannelse. 

 

Kørselspenge

Som selvstændig er det i reglen de af staten fastsatte satser for kørselsgodtgørelse man anvender. Men der kan aftales andre takster.

Læs mere om de aktuelle regler og takster her

 

(Kilde: tax.dk)