Ansættelsesbrev

Loven om ansættelsesbeviser fastsætter, at arbejdsgiveren som minimum skriftligt skal oplyse om vilkårene for ansættelsen over for medarbejderen. Det gør arbejdsgiveren i et ansættelsesbevis, som vi i daglig tale kalder en kontrakt eller et ansættelsesbrev.

 

 

Hvad indeholder et ansættelsesbrev?

En arbejdsgiver skal skriftligt i et ansættelsesbrev oplyse dig om vilkårene for ansættelsen senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Det skal beskrive alle væsentlige forhold om din ansættelse.

Der er mindst 10 punkter som arbejdsgiveren skal oplyse dig om i ansættelsesbrevet.

Visse oplysninger skal fremgå direkte af ansættelsesbeviset eller andre dokumenter i forlængelse af dette. Andre oplysninger kan gives ved henvisning til fx en lov, en kollektiv overenskomst, administrative bestemmelser eller vedtægtsmæssige bestemmelser.

De 10 punkter er:

 1. Arbejdsgiverens og dit navn og adresse  
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller det sted, hvor arbejdet hovedsageligt foregår  
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om varig ansættelse
 6. Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 7. Varigheden af dit og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 8. Den gældende eller aftalte løn og tillæg og anden løn som f.eks. pensionsbidrag. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet.

Prøvetid i stillingen er fx et væsentligt vilkår og skal derfor fremgå af ansættelsesbrevet.

Du kan finde ansættelsesbevisloven her

 

Hvad gør jeg, hvis der sker ændringer i mit ansættelsesforhold?

Sker der ændringer i de forhold, der er beskrevet i dit ansættelsesbrev, skal arbejdsgiveren give dig skriftlig besked hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at ændringerne træder i kraft.

Arbejdsgiveren kan opfylde sin oplysningspligt om væsentlige vilkår på flere måder for allerede ansatte medarbejdere:

 • Arbejdsgiveren sender eller udleverer et nyt ansættelsesbevis til medarbejderen.
 • Arbejdsgiveren beder medarbejderen om at indsende et allerede udleveret ansættelsesbevis, der så vedhæftes de ændrede vilkår.
 • Arbejdsgiveren sender eller udleverer til medarbejderen en meddelelse om et yderligere vilkår. Meddelelsen vil så være et tillæg til et allerede udleveret ansættelsesbrev.

Dette gælder dog ikke, hvis der sker ændringer i overenskomster, lovgivning mv. som arbejdsgiveren kan og har henvist til.

 

Hvad hvis arbejdsgiveren ikke har givet mig de oplysninger, jeg har ret til?

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt inden for den fastsatte frist på én måned, skal du eller din tillidsrepræsentant skriftligt anmode arbejdsgiveren om de manglende oplysninger. Arbejdsgiveren har derefter 15 dage til at fremkomme med de manglende oplysninger. Hvis arbejdsgiveren fortsat ikke lever op til sit ansvar skal du hurtigst muligt kontakte din tillidsrepræsentant eller Uddannelsesforbundet om sagen. Forbundet vil herefter vurdere, om sagen kan rejses i det fagretlige system eller ved domstolene.

 

Har jeg ret til godtgørelse?

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt over for medarbejderen, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse enten gennem det fagretlige system eller ved domstolene. Nyere praksis viser, at godtgørelserne for manglende eller mangelfulde ansættelsesbeviser er forskellige.

Godtgørelsesniveauet afhænger af den konkrete situation – altså om der er tale om undskyldelige mangler,  som ikke har betydning for ansættelsesforholdet,  eller om  der foreligger skærpende omstændigheder.

 

Kilde: Uddannelsesforbundet