Ansættelsesbevis

Du skal huske at få et ansættelsesbevis, uanset om du har krav på det efter loven om ansættelsesbeviser eller ej. 

LINK

Link til Lov om ansættelsesbeviser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31353 

Link til Folkeoplysningscirkulæret: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24125