Privat ansat

Når du er privat ansat, er du ikke dækket af de offentlige overenskomster. Dine vilkår følger alene lovgivningen – særligt funktionær- og ferieloven.  

Der er mange ting, der ikke er omtalt i loven, for eksempel løn, arbejdstid, merarbejde, barns sygdom og pension. Derfor er din ansættelseskontrakt vigtig – det er her du skal aftale vilkårene. Husk at få vilkårene på plads inden du siger ja til stillingen. Ellers står du i en svag forhandlingsposition.  

Du har efter loven krav på en ansættelseskontrakt.