Stress

Forebyggelse af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der bliver gjort en indsats på alle niveauer på arbejdspladsen for at forebygge og håndtere stress.

 

Hvad er stress 

Stress dækker mange forskellige situationer. I arbejdslivet er stress typisk et udtryk for, at de krav, der stilles, overstiger de ressourcer, man har.  Eller sagt på en anden måde, når det vi vil, kræver mere end det vi har og kan.

 

Former for stress 

Vi har alle prøvet ikke at kunne overskue den situation, vi står i. Er det et kortvarigt pres, er det som regel ikke farligt, selvom det er ubehageligt. Kortvarig stress kan skærpe opmærksomheden og koncentrationen og kan på den korte bane hjælpe i den pressede situation, man står i. Kortvarig stress kan være nyttigt og gavnligt. 

Langvarig stress er omvendt meget alvorligt. Langvarig stress er en tilstand af for højt vedvarende pres. Det kan overbelaste hukommelsen og koncentrationen, så man “går i sort”. 

En langvarig stresstilstand er ikke en sygdom i sig selv – men langvarig stress kan føre til alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt, at gøre noget ved stress, inden det går galt. Langvarig stress øger risikoen for alvorlige sygdomme.

 

Årsager til stress 

Stress kan opstå alene som følge af for højt arbejdspres. Men helt typisk hænger det sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Ofte er der en dårlig relation til chefen, manglende anerkendelse, utilstrækkelig støtte til det arbejde man udfører, uforudsigelighed, ringe social støtte fra kolleger, ubalance mellem opgaver og kompetencer/ressourcer o.lign. 

Vold og mobning samt fysiske arbejdsforhold kan også føre til stress.

 

Symptomer 

Stress er kroppens svar på en belastning. Reaktionen kan være både fysisk og psykisk. 

Typiske fysiske tegn på stress er hovedpine, hjertebanken, søvnbesvær og kvalme. Men der er også en række psykiske tegn som fx vrede, irritation, ulyst, angst og grådlabilitet. 

Mange venter for længe med at reagere på stress. Søg læge, hvis du oplever stress, du ikke selv kan håndtere.

 

Hvad gør jeg? 

Først og fremmest er det vigtigt, at du finder ud af, hvad stressen kommer af. Relaterer den sig til arbejdspladsen er der flere veje du kan gå. 

Det er ofte godt at finde en ressourceperson at snakke med. Det kan være på arbejdspladsen eller blandt familie og venner. Når du har fundet årsagerne til stress’en, og særligt hvis de relaterer sig til arbejdspladsen, er en dialog med din chef om at få ændret dine arbejdsforhold helt central. Men hvis chefen er (en del af) problemet, kan den dialog være vanskelig. Her kan du have glæde af tillidsrepræsentanten, der kan være med til at få dialogen i gang. Evt. ved at inddrage jeres HR-afdeling. 

Opgaven er at få ændret din arbejdssituation, så stressfaktorerne undgås eller reduceres. 

Det er vigtigt, der bliver taget hånd om stress – det kan i værste fald føre til, at du bliver syg i meget lang tid. Og det er der ingen, der har interesse i.                                                   

 

LINK 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Stress

Arbejdsmiljøweb.dk http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress 

Etsundtarbejdsliv.dk http://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress