Seksuel chikane

Seksuel chikane skal tages alvorligt. På denne side har vi samlet informationer om hvad seksuel chikane er og råd om, hvad du selv kan gøre, hvis du oplever mobning på din arbejdsplads eller hvis du i kraft af dit arbejde som behandler, kommer i kontakt med klienter som har problematikken tæt inde på livet.

 

 • Seksuel chikane

 • Årsager til seksuel chikane

 • Handlinger i forbindelse med seksuel chikane

 • Normer omkring seksuel kommunikation

 • Hvilke symptomer oplever ofrene typisk?

 

Seksuel chikane

Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - elle på særlig grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane. 

Seksuel chikane kan til en vis grad forstås inden for rammerne af de generelle årsagsforklaringer for mobning - blot således at mobbehandlingerne har seksuel karakter. 

 

Handlinger i forbindelse med seksuel chikane

Typiske handlinger i forbindelse med seksuel chikane er:

 • Uønskede berøringer.
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem.
 • Sjofle vittigheder.
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er accepteret som almindelig kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som seksuel chikane på en anden. Sexchikane kan antage forskellige former i forskellige virksomhedskulturer. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for.

 

Årsager til seksuel chikane

Forskningen peger på, at der kan være mange årsager til sexchikane, og at de ofte optræder i et samspil. Sexchikane opstår ofte som følge af andre psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet. For eksempel menes forhold i den enkeltes arbejde, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold samt samspillet mellem de ansatte og mellem ansatte og ledere, at kunne være medvirkende årsager til sexchikane.

Der kan fx være tale om:

 • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx i form af for høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte.
 • Mangelfuld information og kommunikation.
 • Forskelsbehandling.
 • Manglende evne til at løse problemer og konflikter på arbejdspladsen.
 • Arbejdspladsens håndtering af forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger. Sådanne forandringer kan medføre mobning, hvis de ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer.
 • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

De personer, der er involveret i seksuel chikanering, vil ofte opleve årsagerne dertil forskelligt. Det afhænger af, om de er ofre, chikanere eller vidner til sexchikane. Derfor er det vigtigt at høre alle parters udsagn.

 

Normer omkring seksuel kommunikation

Kønsrollemønstre samt normer og praksis omkring seksuel kommunikation spiller også en rolle for, hvorfor seksuel chikane kan opstå og udvikle sig. Seksuel chikane udspiller sig i den almindelige udveksling af seksuelle signaler - og ofte i et symbolsk sprog. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor ofrene synes, det er behageligt. Seksuel chikane bremses ofte ikke, fordi det i starten kan være svært at skelne mellem komplimenter, gemytlige berøringer o.l. og chikanerende handlinger. Det gør det vanskeligt for ofrene at bestemme, hvornår der rent faktisk er tale om seksuel chikane, og hvornår ofrene derfor skal sige fra. 

 

Hvilke symptomer oplever ofre typisk?

Den hidtidige forskning viser, at der kan opstå følgende reaktioner på seksuelt betonet mobning og chikane:

 • Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Der kan være tegn på forøget produktion af stresshormon og aktivitet i det autonome nervesystem. Det viser sig ved smerter i brystet, øget svedproduktion, tør mund, kortåndethed, hjertebanken og blodudtrædninger. Desuden kan der være muskulære symptomer i form af muskelsmerter, ondt i ryggen og smerter i nakke-/skulderregionen. Endelig kan der være mathedsfornemmelser, skælven og besvimelser.
 • Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, depression, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.
 • Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse.

Reaktionerne kan være midlertidige. Men de kan blive kroniske, hvis mobbehandlingerne er meget alvorlige eller fortsætter over lang tid. Nogle ofre udvikler symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Disse personer befinder sig således i en meget alvorlig og potentielt invaliderende tilstand.

De nævnte reaktioner på mobning og seksuel chikane er advarselssignaler, som skal tages alvorligt. 

 

Kilde:

Arbejdstilsynet

FTF