Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

 

Hvad er du værd?

Jeg var forleden en tur forbi psykomotorikuddannelsen i Randers, fordi jeg skulle møde de studerende, som deltager i forløbet Fra studie til job uden stop. Jeg lagde ud med at spørge: "Hvad vil en arbejdsgiver eller leder gerne vide, når I søger et job?"

Der var en lille tænkepause, hvorefter en af de studerende med stor sikkerhed fortalte om den store viden og alle de kompetencer, som en psykomotorisk terapeut har ift. at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.

Jeg tror nok, at hun blev en smule skuffet, da jeg svarede noget i stil med: ”Super godt svar og alt hvad du lige har fortalt er fuldstændig rigtigt. Men det du nævner her, ville jeg som arbejdsgiver tage for givet, at du kan som psykomotorisk terapeut”.

De stakkels studerende var nu lidt forvirrede, for hvad var det så, jeg gerne ville høre?

Mit næste spørgsmål var: ”Hvad er du værd for mig som arbejdsgiver, og hvad får jeg ud af at ansætte lige netop dig?”

Det er ikke første gang, at jeg har denne snak med både studerende og fagfæller. For mange i vores faggruppe har først og fremmest fokus på, hvad de kan, og hvordan de gør. Det er som om, at vi har glemt, eller ikke er klar over, at en jobrelation i sin grundessens handler om at sælge og modtage. Du sælger din værdi til arbejdsgiveren, som så honorerer dig for dette. Længere er den faktisk ikke!

Men hvorfor er det vigtigt at huske på? Jo, det er fordi, at når du søger job eller er til lønforhandling, så er det super vigtigt, at du gør det klart for arbejdsgiveren, hvad de ”tjener” på at have dig ansat.

Lad mig komme med et par eksempler: Bodil Andresen som arbejder på Vivild efterskole var med til at mindske elevfrafaldet med ca. 10 elever pr. år. Altså får skolen en årlig indtægt for 10 elever, som de ellers ville gå glip af.

Neurologisk afdeling på Vejle sygehus fik hjælp fra Lise Lang til at nedsætte et alt for stort sygefravær hos de ansatte, derved havde de færre udgifter til vikarer, løn under sygdom etc.

Men værdi behøver ikke være direkte målelig i kroner og øre. F.eks. vil øget trivsel hos de ansatte skabe bedre klima på arbejdspladsen, mindre besvær i dagligdagen for lederen og mulighed for større produktivitet. Krop og psyke-arbejdet kan være med til at skabe mere ro hos de indlagte patienter på psykiatrisk afdeling og måske nedsætte brugen af tvang. Det er til glæde for patienten, de ansatte og i sidste ende politikerne. som er gået til valg på ”mindre tvang i psykiatrien”.

Hvis børnene bliver bedre til at tolke kroppens signaler og sætte ord på deres følelser, er der mulighed for færre konflikter i klassen, hvilket hjælper og giver større trivsel hos læreren, giver mere trygge og glade forældre osv.

Betyder det så, at du ikke skal fortælle om, hvad du kan, når du søger job? Jo selvfølgelig skal du det! Men først skal du fortælle, hvorfor det giver mening at ansætte dig, og hvilken værdi du tilfører arbejdspladsen.

Det betyder også, at når du vil søge et specifikt job, er du nødt til at bruge tid på at finde ud af noget om arbejdsstedet. Hvis du har relevante spørgsmål til jobbet så giv lederen et ring. Når din baggrundsviden er tilstrækkelig, kan du spørge dig selv: ”Hvordan er jeg et værdifuldt aktiv for lederen, arbejdspladsen og dens kunder/brugere?” Når du har fundet svaret, så ved du, hvad du skal trække frem i din ansøgning.

 

God fornøjelse!