Skriv til bladet

Har du lyst til at skrive en faglig artikel, om dit arbejde eller komponere en boganmeldelse til DAPs fagblad Psykomotorik? Vi modtager gerne artikler og andre indlæg.