Kolofon

'Psykomotorik' er fagbladet for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Bladet udkommer 4 gang årlig og bliver sendt til over 1.800 modtagere:

  • psykomotoriske terapeuter

  • lands- og lokalpolitikere 

  • til faglige organisationer

  • sygehuse, biblioteker og skoler i hele landet

  • til læger og speciallæger i hovedstadsområdet m.fl.

 

Det er muligt at abonnere på Psykomotorik eller købe bladene i løssalg