En vej ud af smerterne

Intensivt kursus i psykomotorisk smerteterapi - AFLYST

Kursusnummer København: 2017-09
Kursusnummer Randers: 2018-02
Se mere om tilmelding

OBS: KURSET ER AFLYST!

Danske Psykomotoriske Terapeuter udbyder nu et intensivt kursus i psykomotorisk smerteterapi. Efteruddannelsen gør dig i stand til at hjælpe klienter helt eller delvist ud af kroniske smertetilstande på baggrund af den nyeste smertevidenskab samt psykomotoriske metoder. 

Da smerteklienter er lige så komplekse og forskellige, som de smerteforløb, man kommer til at have, er der brug for grundig og dybdegående efteruddannelse. På kurset får deltagerne redskaber til at håndtere denne kompleksitet og forskellige typer smerteklienter samt støtte dem i at ændre vanetænkning og adfærd. 

Der vil også være mulighed for at fordybe sig i et specialområde efter eget valg som f.eks. gigtsmerter, diffuse smerter, smerter ved kræft, bevægeapparatssmerter osv.

Uddannelsen fokuserer derudover på at gøre deltagerne klar til at udbyde psykomotorisk smerteterapi til klienter og grupper ved bl.a. udarbejdelse af en virksomhedsplan og gennem løbende individuel og gruppeorienteret sparring.

På kurset får du bl.a:

  • Viden og praktisk træning i samtale, øvelser og manuel behandling
  • Individuel og gruppe-sparring på klientforløb både under efteruddannelsen (man har 1-2 klientforløb af min. 5 behandlinger) samt gratis medlemskab i uddannelsens psykomotoriske smertegruppe (lukket facebookgruppe), hvor der er løbende sparring samt online supervision efter behov.
  • Mulighed for indflydelse på indholdet i uddannelsen f.eks. fokus på specialområder samt viden og praksistræning
  • Individuel feedback på afsluttende opgave, hvor der reflekteres over et konkret klientforløb med anvendelse af og henvisning til den forsknings- og evidensbaserede viden og de metoder, som uddannelsen har introduceret til.
  • Inspiration til etablering af individuelle forløb, gruppeforløb samt online forløb samt feedback på ens individuelle virksomhedsplan for individuel og/eller gruppeorienteret psykomotorisk smerteterapi som fysiske eller online-forløb
  • Der udstedes efteruddannelsesbevis for gennemført uddannelsesforløb, når man har været til stede på uddannelsen mindst 75% samt har fået godkendt sin virksomhedsplan såvel som gennemført mindst 1 klientforløb af minimum 5 behandlinger med godkendt tilhørende afsluttende opgave om klientforløb.. 

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer af kropsterapeuter, med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Siff L.E. Skovenborg på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for afklaring.

Underviser: Siff L. E. Skovenborg. Psykomotorisk terapeut. Indehaver af Psykomotorisk Uddannelsescenter Kropsliv og tidligere lektor på psykomotorikuddannelsen på UCC Nordsjælland.  

 

Tid - København
Otte kursusdage fordelt på fire weekender.

9. sept. 2017 kl. 10-16.30
10. sept. 2017 kl. 10-14

7. okt. 2017 kl. 10-16.30
8. okt. 2017 kl. 10-14

4. nov. 2017 kl. 10-16.30
5. nov. 2017 kl. 10-14

2. dec. 2017 kl. 10-16.30
3. dec. 2017 kl. 10-14

Sted - København: APA, Borgervænget 7, 2100 Kbh. Ø

 

Tid - Randers:
Otte kursusdage fordelt på fire weekender.

27. jan. 2018 10-16.30
28. jan. 2018 kl. 10-14

3. mar. 2018 10-16.30
4. mar. 2018 kl. 10-14

21. apr. 2018 10-16.30
22. apr. 2018 kl. 10-14

2. jun. 2018 10-16.30
3. jun. 2018 kl. 10-14

 

Sted - Randers: VIA Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

 

Pris: Medlemmer 10.000 kr, ikke-medlemmer 12.500 kr.  

Medlemmer kan betale i to rater á 5.000 kr.
Første rate betales ved tilmelding. Anden rate senest den 30. november 2017 

Tilmeldingsfrist: 14. august 2017. Det gælder både for kurset i Randers og i Købehnavn. Hvis der efterfølgende ikke er nok, der ønsker at deltage i Randers, vil de tilmeldte blive tilbudt at deltage i kurset i København. 

 

Efteruddannelsen opbygning og indhold

Modul 1

Introduktion til smertevidenskab, og formidling af viden til smerteklienter. Hvordan ændrer vi klienternes (og egen) vanetænkning omkring smerter? Klientens relation og kontakt til kroppen – dialog, manuel behandling og øvelser. Planlægning af klientforløb og introduktion til afsluttende opgave. 

  • Mulighed for fri gruppesparring på den lukkede facebookside

 

Modul 2

Opsamling på smertevidenskab. Fordybelse i det psyko-fysiske-sociale i smerteterapi, samt at arbejde med klientens adfærd gennem dialog, behandling og øvelser. Specialområder indenfor smerteterapi og valg af eget fordybelsesområde. Sparring på det igangsatte klientforløb.

  • Mulighed for 1 x individuel sparring online mellem 2. og 4. weekend af 30 min. samt fri gruppesparring på den lukkede facebookside.

 

Modul 3

Opsamling på det psyko-fysiske-sociale i smerteterapi. Fordybelse i smertevidenskab og praksis efter deltagernes ønsker, samt præsentation af eget fordybelsesområde. Sparring på klientforløb. Introduktion til virksomhedsplan (plan for fremtidigt arbejde med psykomotorisk smerteterapi).

  • Mulighed for fri gruppesparring på den lukkede facebookside, samt den individuelle sparring, i fald den ikke er gennemført endnu.

 

Modul 4

Gennemgang af virksomhedsplaner, takling af forskellige typer af modstand/utryghed/usikkerhed hos klienten. Fordybelse i emner efter deltagernes ønsker – valgte emner meldes ud i ugen inden weekenden. Fastholdelse og brug af viden og metoder videre frem. Evaluering.

  • Mulighed for 1 x individuel sparring af 30 min. efter sidste undervisningsweekend, og inden aflevering af afsluttende opgave. Der vil løbende være mulighed for fri gruppesparring på den lukkede facebookside, for dette og fremtidige uddannelseshold.

 

Afsluttende opgave

Aflevering af virksomhedsplan (udfyldt skabelon) samt afsluttende opgave (min 2 – max 6 normalsider) senest 15. januar 2018. Opgaven skal indeholde: Beskrivelse af klient (henvendelsesårsag og beskrivelse af observationer og analyse af klientens ressourcer).  Refleksion over klientforløb (rammer, roller og indhold). Argumentation for valgt tilgang med klient, med understøttelse af videns- og forskningsbaseret teori og metode. Refleksion over egen læring, samt perspektiver videre frem.

Der udstedes bevis for gennemført uddannelsesforløb, når du har haft mindst 75% fremmøde, har fået godkendt virksomhedsplan, og gennemført min. et klientforløb, af minimum fem behandlinger, med godkendt tilhørende afsluttende opgave om klientforløb. 

Uddannelsesbevis overrækkes 27. januar 2017, eller fremsendes efter ønske. 

Frivillig deltagelse i afsluttende festmiddag (sammenskudsmiddag) lørdag d. 27. januar 2017 til fejring af alle, der har gennemført kurset.

Der skal afses tid til læsning, 1-2 prøveklienter af minimum 5 behandlinger, udarbejdelse af en virksomhedsplan – altså en plan for fremtidigt arbejde med psykomotorisk smerteterapi - samt en afsluttende opgave på 2-6 normalsider. Der tilbydes derudover 2 x 30 min individuel online sparring med underviseren. 

Der skal læses noget litteratur på engelsk. Der vil dog være støtte til at forstå og anvende teksterne i praksis.